Οι υπηρεσίες μας

Το καταδυτικό συνεργείο δραστηριοποιείται σε ότι έχει σχέση με κάτω από το νερό όπως

5

Εποπτείες Δυτών-Έργων

5

Επιθεώρηση Λιμενικών Έργων

5

Έρευνα - Ανέλκυση Αντικειμένων

5

Επιθεώρηση - Καθαρισμός Υφάλων Πλοίων - Σκαφών

5

Μελέτη - Συντήρηση - Κατασκευή Αγκυροβολίων Ιχθυοτροφείων

5

Αλλαγή προπελών - Ανοδίων

5

Πιστοποιήσεις

5

Υποβρύχια Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση

5

Κατασκευή - Συντήρηση Αγκυροβολίων Πλοίων Σκαφών

5

Καθαρισμός Προπέλας - Τιμονιού

5

Μελέτη - Συντήρηση Κλωβών Ιχθυοτροφείων

Βασικός εξοπλισμός

Στις υπηρεσίες μας παρέχουμε για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, την ασφάλεια των δυτών, την άμεση και έγκαιρη επικοινωνία με τον εργοδότη Υποβρύχια βιντεοκάμερα, Ηλεκτροκίνητο scooter, Στεγανή στολή, dive computers, Αεροσυμπιεστής Φιαλών, Καταδυτικός Εξοπλισμός και Καταδυτικό σκάφος-ταχύπλοο, Υδραυλικά Εργαλεία, Εργαλεία Πεπιεσμένου Αέρα, Ανυψωτικά Μπαλόνια.

Dive computers

θα χρησιμοποιείτε για την ασφάλεια του δύτη, τον χρόνο κατάδυσης έναρξης και λήξης, την άμεση επαφή με το χρόνο και ιστορικού σε περίπτωση ατυχήματος. 

Υποβρύχια βιντεοκάμερα

θα χρησιμοποιείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάδυσης, για να υπάρχει πλήρη εικόνα της κατάδυσης του δύτη και της κατάστασης των εργασιών.

Στεγανή στολή

βοηθάει το δύτη για μεγαλύτερες αντοχές υποβρυχίως, καλύτερο έλεγχο, περισσότερο χρόνο κατάδυσης και για να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις χωρίς κόπο.

Υποβρύχιο scooter

Η στολή στεγανού τύπου βοηθάει το δύτη σε κρύα νερά για περισσότερη αντοχή, σε μεγαλύτερο βάθος με αντίξοες συνθήκες.