Κώδικας Δεοντολογίας

Θα πραγματοποιούμε τις δραστηριότητές μας με ειλικρίνεια και ηθική, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας δραστηριοποιούμαστε.

Θα βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών, των προϊόντων και των λειτουργιών μας και θα δημιουργήσουμε φήμη για την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, τον σεβασμό, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη και την καλή επιχειρηματική μας κρίση.  

Καμία παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά εκ μέρους του Καταδυτικού Συνεργείου είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τις αρχές μας, για βραχυπρόθεσμα οφέλη. Η ηθική επίδοση της εταιρείας μας, είναι το άθροισμα, της ηθικής των ανδρών και των γυναικών που εργάζονται εδώ. Έτσι,  όλοι οφείλουμε να τηρούμε τα υψηλά πρότυπα της προσωπικής ακεραιότητας.

Γενική αξιολόγηση κινδύνου

Πρωταρχικό μέλημα του ‘’NakosDiving’’ σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ασφάλεια του προσωπικού που βρίσκεται στη θάλασσα.

Όλο το προσωπικό φροντίζει, στον προσδιορισμό των κινδύνων και τις πιθανές πηγές κινδύνου που πρέπει να απομακρυνθούν από το σημείο κατάδυσης. Υποψήφιοι για αποχώρηση από την εταιρεία είναι οι εργαζόμενοι που συνειδητά αγνοούν ή δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους, όσο και  άλλους   στην ομάδα τους.

s

Οι πίνακες κινδύνου παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα επικινδυνότητας της κάθε κατάδυσης  την οποία ταξινομούν σε κρίσιμη, οριακή ή αμελητέα. Πάντα το προσωπικό και ιδιαίτερα ο επόπτης  φροντίζει ο κίνδυνος που λαμβάνουμε να είναι αμελητέος .

Πότε αποκλείονται οι καταδύσεις

Για τους παρακάνω λόγους αποκλείονται καταδύσεις ή άλλες εργασίες κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες

5

Μετά την δύση του ηλίου.

5

Κατά την διάρκεια STS

5

Σε κακές καιρικές συνθήκες (πάνω από 4 μποφόρ).

5

Με ανεπαρκή απόσταση μεταξύ πλοίων.

5

Σε μη ασφαλή νερά προς αποφυγή επικίνδυνων ψαριών ή άλλων ζώων.

5

Σε νερά με περιορισμένη ορατότητα.

5

Όταν υπάρχει φυσική κούραση.

5

Σε μολυσμένα νερά.

5

Σε νερά με ταχύτητα ρεύματος πάνω από 0.5 μέτρα το δευτερόλεπτο.